Fumigacja – walka ze szkodnikami przy użyciu środków gazowych

Szybkość i skuteczność fumigacji

Fumigacja to jeden z najskuteczniejszych sposobów zwalczania szkodników. Co istotne, nie wpływa ona negatywnie na produkty i miejsca, do których jest stosowana. Wysoka skuteczność zabiegów fumigacji wynika z gazowej formy, która pozwala substancji czynnej na docieranie nawet do trudnodostępnych szczelin i zakamarków. Gaz doskonale przenika i penetruje towary, opakowania, tworzywa oraz materiały. Co więcej, fumiganty wykorzystywane do dezynsekcji działają na każde stadium rozwojowe insektów, od larw po dorosłe osobniki. Fumigację przeprowadza się w szczelnych pomieszczeniach, obiektach, kontenerach, silosach, bądź też przykrywając produkty poddawane zabiegowi folią fumigacyjną. Najczęściej wykorzystywanym pestycydem w zabiegach fumigacji jest fosforowodór.

Odpowiednie kwalifikacje, duże doświadczenie

Ze względu na fakt, że w zabiegach fumigacji wykorzystuje się silnie trujące gazy reaktywne (dodatkowo najczęściej bezwonne i bezbarwne), niezwykle istotne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności. Nasza firma posiada w tym zakresie niezbędne kwalifikacje i duże doświadczenie.
Zabiegi wykonujemy z należytą starannością, w sposób bezpieczny dla ludzi i otoczenia. Każdorazowo przeprowadzamy inspekcje miejsc, w których wykonujemy fumigacje, określamy ich stan techniczny, zapewniamy właściwe uszczelnianie. Dobieramy i wykorzystujemy odpowiednie techniki gazowania z indywidualnie określoną dawką preparatu oraz czasem ekspozycji na zastosowany środek. Właściwie monitorujemy przebieg procesu, prowadząc pomiary stężenia stosowanych gazów. Po zabiegu usuwamy uszczelnienia, odwietrzamy miejsce wykonywania zabiegu, doprowadzając je do stanu bezpiecznego, gotowego do użytkowania. Do wykonanego zabiegu wydajemy odpowiednie dokumenty, zaświadczające o jego prawidłowym przebiegu.
Fumigację w RATECO przeprowadza specjalnie przeszkolona kadra z użyciem odpowiedniego sprzętu i certyfikowanych preparatów. Gwarantujemy brak pozostałości stosowanych środków, bez szkodliwego wpływu na gazowane miejsca czy produkty, a jednocześnie wysoką skuteczność w zwalczaniu szkodników.

Zwalczanie szkodników magazynowych

Fumigacja ma nieocenione znaczenie w zwalczaniu szkodników magazynowych, atakujących składowaną i przechowywaną żywność, produkty spożywcze, zboża, ziarna czy inne płody rolne. Insekty z tej grupy powodują straty nie tylko poprzez zjadanie magazynowanych produktów, ale również zanieczyszczanie ich wylinkami, odchodami oraz padłymi osobnikami. Szkodniki magazynowe przyczyniają się do zawilgacania i zagrzewania produktów, wywołują ich zmiany smakowe, jełczenie i psucie. Owady mogą infekować żywność groźnymi chorobotwórczymi wirusami, bakteriami czy grzybami. Zaatakowane przez insekty magazynowe produkty bardzo często tracą swoją wartość, stają się nieprzydatne do spożycia, a zjadane mogą być przyczyną groźnych schorzeń u ludzi i zwierząt.
Dezynsekcja metodą fumigacji doskonale nadaje się do zwalczania szkodników magazynowych, takich jak: wołek zbożowy, mącznik młynarek, rozkruszek mączny, trojszyk ulec, kapturnik zbożowiec, omacnica spichrzanka, mól ziarniak, mklik mączny i wielu innych.

Szeroki zakres stosowania fumigacji

Zastosowanie fumigacji możliwe jest w wielu dziedzinach gospodarki. Najczęściej jednak wykorzystywana jest w sektorze przemysłu spożywczego, tekstylnego, rolnictwa czy budownictwie. RATECO oferuje Państwu usługi zwalczania szkodników metodą fumigacji do zastosowania w:

  • magazynach, silosach, spichlerzach,
  • zakładach produkcyjnych i przetwórczych żywności,
  • zbożach, ziarnach, produktach rolno-spożywczych,
  • domach drewnianych, pustych obiektach przygotowywanych do magazynowania,
  • kontenerach, naczepach samochodowych.