Problem insektów w otoczeniu człowieka

W środowisku, w którym żyje człowiek już od zamierzchłych czasów występują zwierzęta synantropijne, czyli takie dla których osiedla ludzkie, dobre warunki w nich panujące i łatwe do zdobycia pożywienie okazały się otoczeniem odpowiednim do bytowania. Wśród wielu takich gatunków występują także te zbyteczne, których oddziaływanie jest niekorzystne dla człowieka.
W naszym otoczeniu występują szkodliwe stawonogi o znaczeniu sanitarno-epidemiologicznym, które przenoszą choroby i mają zły wpływ na nasze zdrowie (np. muchy). Duża ilość szkodników działa niekorzystnie pod względem gospodarczym, powodując znaczne straty ekonomiczne, niszcząc żywność, rozmnażając się i zanieczyszczając produkty spożywcze (np. mole spożywcze). Pewne gatunki zwierząt oddziałują na nas szkodliwie ze względu na dużą dokuczliwość i uczuleniowość (np. roztocza), pasożytniczy charakter (np. wszy) czy jadowitość (np. osy). Do rozwiązywania problemów z ww. szkodnikami ich unieszkodliwiania i eliminacji stosujemy zabiegi dezynsekcji.

Indywidualne zabiegi dezynsekcyjne

W razie wzmożonego występowania szkodliwych gatunków insektów oferujemy Państwu pomoc przy użyciu doraźnych działań dezynsekcyjnych. Działamy w sytuacjach nagłych i awaryjnych. W razie potrzeby identyfikujemy szkodniki. Dobieramy odpowiednie insektycydy i metody jak opryski, zamgławiania, gazowania, odymiania, opylania, żelowania. Zabiegi interwencyjne stosujemy przy zwalczaniu m.in.:

  • much, meszek, mrówek,
  • prusaków i karaluchów,
  • komarów i kleszczy,
  • os i szerszeni,
  • moli spożywczych, ubraniowych, rybików,
  • pluskiew, wesz, pcheł,
  • szkodników zwierząt inwentarskich,
  • szkodników żywności i roślin,
  • innych szkodliwych owadów.

Zwalczanie insektów w ramach zintegrowanego systemu zabezpieczenia obiektu

Zwalczanie I przeciwdziałanie występowaniu owadów przeprowadzamy też w zakresie systemowego zabezpieczania obiektów przed szkodnikami. W tym przypadku, w zależności od wielu istotnych czynników (m.in. od gatunków występujących insektów, ich ilości, rodzaju obiektu i prowadzonej w nim działalności) opracowujemy i wdrażamy działania programowe mające na celu ciągłe minimalizowanie szkodliwego wpływu owadów. Czynności systemowe opieramy najczęściej o specjalistyczne urządzenia (np.: lampy owadobójcze, monitory insektów, pułapki feromonowe). Dobór rodzaju i ilości urządzeń oraz ich właściwe rozmieszczenie w obiekcie wykonujemy w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie, zawsze w porozumieniu z klientem, uwzględniając jego konkretne problemy i potrzeby. W ramach systemowego zabezpieczania obiektów przed insektami zapewniamy pełny serwis techniczny urządzeń oraz profesjonalną dokumentację pest control. (zobacz więcej)

Profesjonalizm w dezynsekcji

Państwa bezpieczeństwo i komfort stanowią dla nas priorytet. Dlatego podczas wykonywania zabiegów dezynsekcji stosujemy wyłącznie bezpieczne i sprawdzone preparaty, posiadające wymagane zezwolenia dopuszczające do użycia i atesty. Problemy każdego klienta rozpatrujemy szczegółowo, a wykorzystywane metody i stosowane środki dobieramy indywidualnie w zależności od potrzeb zleceniodawcy, typu zwalczanych szkodników, specyfiki miejsca w którym występują itp.
Mamy ogromne doświadczenie w dezynsekcji. Nasi wykwalifikowani technicy posiadają rozległą specjalistyczną wiedzę z zakresu stosowanych technik i metod. Wiemy jak zwalczać specyficzne gatunki szkodników. Zabiegi dezynfekcji organizujemy i przeprowadzamy w sposób, który pozwala nam uzyskać najwyższą gwarantowaną skuteczność.