Audyt biologa terenowego – inspekcja i wykrywanie ryzyka biologicznego

Cel i znaczenie

Audyty biologa terenowego stanowią obecnie standardową część systemów zabezpieczania obiektów przed szkodnikami. Stan i utrzymanie budynków wraz z ich otoczeniem, praktyki oraz warunki w zakładach w zakresie procesów przyjmowania surowców, produkcji i magazynowania, powinny być poddawane regularnej inspekcji pod względem zagrożeń biologicznych. W szczególności dotyczy to zakładów związanych z produkcją, przetwarzaniem i magazynowanie żywności. Potwierdzają to wymogi standardów bezpieczeństwa żywności, m.in. BRC FOOD (British Retail Consortium), IFS (International Food Standard), według których inspekcja biologa terenowego ma charakter obowiązkowy.
Audyt biologa terenowego dedykowany jest przede wszystkim dla firm i zakładów:

  • posiadających lub planujących wdrożyć standardy BRC, IFS,
  • chcących udoskonalić system zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami,
  • mających problemy ze szkodnikami, wynikające z nieskutecznego lub niewłaściwego działania firmy DDD, z którą obecnie współpracują.

Rzeczowa kontrola, szczegółowe raporty

Dzięki inspekcji biologa terenowego w Państwa zakładzie wykryjemy warunki, czynniki i sytuacje, które powodują zagrożenia biologiczne. Określimy aktywność szkodników w obiektach, ich pomieszczeniach i otoczeniu zabudowań.
Do wszystkich audytów podchodzimy indywidualnie, mając na względzie różną specyfikę kontrolowanych miejsc. Każdorazowo zapoznajemy się z planami zakładu, harmonogramem prac, systemem zarządzania, procedurami produkcyjnymi, zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi oraz innymi uwarunkowaniami. Posiadamy specjalistyczne kwalifikacje w zakresie audytu biologa terenowego oraz wieloletnie doświadczenie wypracowane podczas audytów wykonanych w zakładach o różnym profilu działalności. Pozwala nam to zagwarantować, że wiemy, jak sprawdzać, co sprawdzać i gdzie sprawdzać, by wykryć i zniwelować zagrożenia biologiczne.
Przeprowadzony audyty szczegółowo dokumentujemy. Raport sporządzony w sposób przejrzysty i czytelny zawiera najczęściej dokładne sprawozdanie opisowe wraz z zestawieniem tabelarycznym i zdjęciami.

Korzyści inspekcji biologicznej

Oferowane przez nas usługi audytu biologa terenowego przeprowadzamy z myślą o konkretnych korzyściach dla Państwa działalności. Nie chcemy tworzyć jedynie dodatkowej dokumentacji i raportów. Dokładamy wszelkich starań, aby audyt przeprowadzać w formie współpracy i doradztwa. Zawsze wspieramy naszych klientów i dobieramy odpowiednie alternatywne rozwiązania w stosunku do zidentyfikowanych problemów i niezgodności. Staramy się ściśle współpracować z kardą zarządzającą i kierowniczą.
Proponujemy spotkania pokontrolne, na których dokładnie omawiamy i analizujemy wnioski wraz z proponowanymi rozwiązaniami. Dążymy do tego, by audyt nie tylko opisywał stan Państwa działalności w ujęciu zagrożeń biologicznych, ale również przedstawiał rzeczywiste i szczegółowe działania naprawcze.