Darmowy audyt zerowy – opracowywanie, wdrażanie i weryfikacja systemów Pest Control

Jakość Rateco w systemach Pest Control

W polskiej branży Pest Control działamy od wielu lat. Systemy zabezpieczania przed szkodnikami wykonujemy w zakresie technicznym, organizacyjnym, sanitarnym, porządkowym oraz edukacyjnym (szkoleniowym). Przeprowadzamy inspekcję obiektów, terenu, dobieramy odpowiednie metody i urządzenia specjalistyczne, tworzymy i wdrażamy usystematyzowany program profilaktyki i zwalczania szkodników sanitarnych. Wiemy jak powyższe działania przeprowadzać zgodnie ze sztuką, tak aby zapewnić skuteczność i efektywność, a jednocześnie wypełniać wymagania stawiane przez przepisy prawa oraz wytyczne szczegółowych norm i standardów jakościowych.

Walidacja systemu zabezpieczenia przed szkodnikami

W przypadku, gdy nie posiadają Państwo wdrożonego systemu zabezpieczenia przed szkodnikami, bądź istniejący i wdrożony system budzi Państwa wątpliwości w zakresie skuteczności działania lub zgodności z przepisami i wymogami, oferujemy darmowy audyt sprawdzający (zerowy).
W przebiegu audytu przeprowadzamy działania kontrolne, konsultacyjne i doradcze. Wykazujemy problemy i błędy w profilaktyce, zabezpieczaniu technicznym obiektu, monitorowaniu oraz bezpośrednim zwalczaniu szkodników. Weryfikujemy dokumentacje Pest Control pod względem wymagań branżowych, jej poprawność i kompletność. Proponujemy gotowe zalecenia i rozwiązania, których zastosowanie poprawi skuteczność systemu zwalczania szkodników i przyniesie oczekiwane rezultaty. Dla firm, które do tej pory nie posiadały wprowadzonego systemu Pest Control oferujemy opracowanie i wdrożenie go oraz wykonywanie w jego zakresie właściwych czynności serwisowych.